Vilka är vi bakom StS?

Karl Hofsö, civilekonom, 

lingvist och grundare av StS och 

undervisningsmetoden. 

Lärare vid Strömstad SFI

karl.hofso@sotospeak.se

Eric Remøe, Verkställande direktör vid StS Polen. 

Marketing, WEB utvecklare och 

designer av App för Android och iOS. 

Undervisar StS online

eric.remoe@sotospeak.se

Niklas Tysk, Marknadsföring och försäljning. Har verkat som exportchef och försäljningsansvarig, med världen som arbetsfält, inom elektronik och sjukvårdsindustrin. Många års erfarenhet av att bygga marknader och samarbeta med återförsäljare för att nå ut till kunderna.