Vilka är vi bakom StS?

Karl Hofsö, civilekonom, 

lingvist och grundare av StS och 

undervisningsmetoden. 

Lärare vid Strömstad SFI

karl.hofso@sotospeak.se

Eric Remøe, Verkställande direktör vid STS Polen Ltd

Marketing, WEB utvecklare och 
designer av App för Android och iOS. 
Undervisar StS online
eric.remoe@sotospeak.se

Leif Bodell, f d bankdirektör. Var med i sammanslagningen av Skandinaviska banken och Enskilda banken SEB.

Var med och startade Sveabanken.

Verksam flera år i Investment Banking Partners(IBP). Har ett starkt kontaktnät inom finansiering och ekonomi.

Niklas Tysk, Marknadsföring och försäljning. Exportchef och försäljningsansvarig med världen som arbetsfält, inom elektronik och sjukvårdsindustrin. Många års erfarenhet av att bygga marknader och samarbeta med återförsäljare för att nå ut till kunderna.