StS Study Mode

Vad är Study Mode?

Study Mode är en komplett och mycket omfattande språkkurs som leder till  B2-C1 kompetens i svenska. Liksom Handsfree Mode är den uppbyggt för att anpassas till en rad olike plattformer, som Android / iOS men tyngdpunkten ligger här på PC och bruk i klassrumsundervisning eller i grupper.

Här tas alla medel i bruk, konsekvent användande av målspråket och automatiserade översättningar styrda av studentens modersmål, repetitioner och inspelningar, diktamen, video, anatomiska animationer och införing i talorganens uppbyggnad och funktioner. Sen tillkommer grammatik och etymologi som tillsammans ger framdrift och motivation i ett mycket dynamiskt program.

Vid lanseringen är främsta målspråket svenska anpassad för Ukrainare. Sen kommer anpassningar till ett stort antal användarspråk utöver engelska, tyska, franska och spanska och arabiska,- t.ex polska, kurdiska, turkiska, slovenska, farsi, hindi, kazanska samt ett flertal asiatiska språk, däribland kinesiska och japanska.

Sen byter vi om på målspråk och användarspråk i ett otal variationer. 

 

 StS Study Mode är under utveckling. Information kommer att publiceras.