Om metoden

So to Speaks metod för språkinlärning bygger på att språk är ljud och till sin natur ett socialt fenomen och att även vuxna kan lära sig identifiera och praktisera nya språkljud på ett nytt språk.

Vi bygger vidare på att prof. Noam Chomskys ”Universal Grammar”, och av vetenskapsförfattaren Steven Pinker kallat ”The Language Instinct” fungerar lika bra på vuxna som på barn.

Av detta följer:

  •  Vi tränar systematiskt på ljuduppfattning fram till dess att alla nya ljud uppfattas snabbt och korrekt.
  •  Vi bygger upp ordförrådet samtidigt som ljuduppfattningen tränas.
  •  Detta övergår gradvis i hörförståelse.
  •  Vi börjar försiktigt med uttalsträning. Denna synkroniseras med träningen i hörförståelse.
  •  Vi tränar in uttryck, fraser och meningar som efter hand blir längre, i motsats till att träna in enskilda glosor. Därmed följer grammatiken med omedvetet under den första tiden.
  •  Vi översätter både ord för ord och mening för mening.
  •  Vi lär ut ”vad det heter” på svenska och undviker att översätta från modersmålet till svenska. Det följer mycket senare.
  •  Synkroniserat med uttalsträning ligger träning i rätt språkmelodi. Mycket vikt läggs på det.
  •  En stor del av ovan punkter genomförs med hjälp av diktamen från olika ljudkällor.
  •  Diktamen ger automatisk skriv- och ortografiträning.
  •  Efter en period med att bygga upp ett lagom ordförråd börjar lästräning. Alla får läsa högt i klassen.
  •  I anknytning till lästräningen börjar samtalsträning, som normalt tar utgångspunkt i frågor och svar och utvecklar sig vidare med bas i de lästa texterna samt genomförda diktamenstexter.
  •  Synkront med lästräning och samtalsträning börjar övning i att skriva självständiga texter.
  •  I samband med skriv- och läsövningarna introduceras formell grammatik och ordananlys.
  •  Ordanalys får framgent en framträdande plats eftersom den främjar intellektuell förståelse och är en effektiv minnesteknik.
  •  Sen varvas dessa element i en ständigt växande spiral som vanligen leder till snabb framgång mot flytande tal- och samtalsförmåga.