Vem är vi bakom StS?

Karl Hofsö, lingvist och gründer av StS och 

undervisningsmetoden. 

Lärare vid Strömstad SFI

karl.hofso@sotospeak.se


Eric Remøe, verkst. dir vid StS i Polen. Marketing, 

WEB utvecklare och designer av App för Android

och iOS. 

Undervisar StS online

eric.remoe@sotospeak.se

Vi pratar. 

Utan uppehåll, vare sig det gäller i privatlivet, eller på  jobbet. Invandrare är särskilt utsatta eftersom bristande kunskaper innebär både okunskap om vårt samhälle med alla dess funktioner och möjligheter, utan också stora svårigheter att få jobb.

I snart 20 år har So to Speak utvecklat vår egen metodik, så vi har lärt oss ett och annat…

Från en sped början i Norge har vi spridit oss till  Polen och nu till en omfattande verksamhet i  Sverige inom SFI (Svenska för invandrare).

Språk är ljud.

Därför är vi lingvister och erfarna inom ett brett urval språk. Detta ger oss fördelen i att känna olika elevers kulturella särdrag och inlärda läsmönster, t.ex arabers höger-till-vänster ögonreflex i motsats till vår egen. Dessa detaljer är oerhörd viktiga.