Vilka är vi bakom StS?

Karl Hofsö, civilekonom, 

lingvist och grundare av StS och 

undervisningsmetoden. 

Lärare vid Strömstad SFI

karl.hofso@sotospeak.se

Eric Remøe, verkst. dir vid StS i Polen. Marketing, 

WEB utvecklare och designer av App för Android

och iOS. 

Undervisar StS online

eric.remoe@sotospeak.se

Niklas Tysk, Marknadsföring och försäljning. Har verkat som exportchef och försäljningsansvarig, med världen som arbetsfält, inom elektronik och sjukvårdsindustrin. Många års erfarenhet av att bygga marknader och samarbeta med återförsäljare för att nå ut till kunderna.

Vi pratar. 

Utan uppehåll, vare sig det gäller i privatlivet, eller på  jobbet. Invandrare är särskilt utsatta eftersom bristande kunskaper innebär både okunskap om vårt samhälle med alla dess funktioner och möjligheter, utan också stora svårigheter att få jobb.

I snart 20 år har So to Speak utvecklat vår egen metodik, så vi har lärt oss ett och annat…

Från en sped början i Norge har vi spridit oss till  Polen och nu till en omfattande verksamhet i  Sverige inom SFI (Svenska för invandrare).

Språk är ljud.

Därför är vi lingvister och erfarna inom ett brett urval språk. Detta ger oss fördelen i att känna olika elevers kulturella särdrag och inlärda läsmönster, t.ex arabers höger-till-vänster ögonreflex i motsats till vår egen. Dessa detaljer är oerhörd viktiga.