Vi pratar 

Utan uppehåll, vare sig det gäller i privatlivet, eller på  jobbet. Invandrare är särskilt utsatta eftersom bristande kunskaper innebär både okunskap om vårt samhälle med alla dess funktioner och möjligheter, utan också stora svårigheter att få jobb.

I snart 20 år har So to Speak utvecklat vår egen metodik, så vi har lärt oss ett och annat

Från en första början i Norge har vi spridit oss till Polen och nu till en omfattande verksamhet i  Sverige inom SFI (Svenska för invandrare).

Språk är ljud.

Därför är vi lingvister och erfarna inom ett brett urval språk. Detta ger oss fördelen i att känna olika elevers kulturella särdrag och inlärda läsmönster, t.ex arabers höger-till-vänster ögonreflex i motsats till vår egen. Dessa detaljer är oerhörd viktiga.