Vi har resultaten, statistiken, eleverna.

Och pressen.