Studieresultat SFI

– Med So to Speak-metoden får 2/3 av eleverna de tre högsta betygen

– Med traditionell metodik får 2/3 av eleverna de tre lägsta betygen

Vad uppnås genom StS metod?

Snabb hörförståelse

Stort ordförråd

Uttal med minimal brytning

God samtalsförmåga

Kort studietid

Stor ekonomisk besparing