StS WEB Shop och programinformation:
Här hittar ni våra plattformar för språk och testing

StS erbjuder unik programvara

Våra programmer täcker ett brett behov för både dom som vill lära sig ett nytt språk, och företag och institutioner som dels vill kartlägga enskildas eller anställdas språkkunskaper.

Programmen kan köras på  varierande plattformar, från mobiltelefoner till stationära datorer. Från Handsfree (HFM) i bilen till klassrumslektioner kompletterade med lärare

Programmen är indelade i flera nivåer, men delas främst i 3 grupper:

 

Test program som tagits fram främst för företag och instititutioner, överallt där man vill objektivt kartlägga språkfärdigheter, samt bättre kunna åtgärda bristerna. Skrivträning, diktamen och test med betygsättning och utvärdering

Studera och avsevärt förbättra uppfattande och hörförståelse. Lär överallt, i bilen, på promenaden, på stranden. Byggt på en strikt struktur, repetition, uttalsträning och Massive Exposure

Omfattande språkkurs där alla typer media och tekniker utnyttjas: även diktamen, uttalsträning med återrapportering till en mentor för bedömning. Införing i språkets uppbyggnad och erforderlig grammatik. Vi använder video, animationer och mängder av ljudexempler för att “bryta ljudvallen” vare sig du redan talar ditt valda målspråk hjälpligt, eller behöver lära från grunden av.

För både klassrumsstudier och individuellt studium.

Märk att Study Mode är under fortsatt utveckling

Nedanför hittar du information och råd