So to Speak – landets mest effektiva undervisning i svenska för invandrare

So to Speak är en skola som erbjuder landets mest framgångsrika och effektiva utbildningsprogram i svenska för invandrare.

Det visar omfattande statistik och erfarenhet som sträcker sig över en lång rad av år.

StS unika modell gör det möjligt att utbilda människor att behärska det svenska språket på mindre än halva tiden jämfört med landets traditionella SFI-utbildningar. Dessutom uppvisar våra elever mer än dubbelt så bra studieresultat jämfört med övriga riket.

So to Speak är i de flesta fall alltså alldeles avgörande för god integration, att åstadkomma skattebetalande medborgare som snabbt hittar tillträde till svenskt arbetsliv, skola, vardag, föreningsliv, gemenskap och som känner samhörighet med det svenska samhället. På vår skola tycker vi att sådant är viktigt.

Det tycker även våra elever som vittnar om kvalitéen på vår skola, metodiken och undervisningen.

Välkommen, och läs mer om oss och vår skola. Om referenser från kommun och elever. 

Om studieresultaten och undervisningsmetoderna.  

Om So to Speak.