Sparar en miljon kronor - varje år

So to Speaks utbildning tar bara halva tiden jämfört med traditionell SFI.

Därmed är det möjligt att tillämpa So to Speak med färre lärare.

Det var precis vad Strömstad kommun gjorde  –  och sparade en miljon kronor per år.

I Strömstad visade So to Speaks utbildning i svenska för invandrare att det är möjligt att halvera studietiden och ändå åstadkomma dubbelt så bra resultat. Tack vare att vi i Strömstad använde en enda lärare under fyra år gjorde kommunen en besparing på totalt fyra miljoner kronor.

Dessutom krävs det hela sex lärare för att examinera 110 elever under fyra år med den traditionella verksamhet som alltså bedrivs i de överlägset största delarna av övriga riket. Därför erbjuder So to Speak en märkbar effektivisering för landets kommuner, såväl finansiellt som resultatmässigt.

So to Speak examinerade under samma tid hela 110 elever varav 41 procent uppnådde betygen A och B i de nationella proven. 

I övriga landets traditionella SFI-utbildningar åstadkom endast 12 procent samma resultat.

Miljonen uppstod så här: En lärarlön inklusive sociala kostnader uppgår till 60 000 kronor i månaden – 720 000 kronor i året.

  • En och en halv färre lärare motsvarar en besparing för kommunen om drygt 1 miljon kronor.
  • Två färre lärare sparar alltså en och en halv miljon kronor.