StS Test Mode

Test Mode är ett strukturerat verktyg där man objektivt kan testa språkuppfattning och förståelse av både talad och skriven svenska. Att först kunna bedömma behovet är avgörande för eventuell uppföljning.

Detta program är perfekt för ett företag eller en institution där man vill t.ex få et överblick över personalens språkkompetens och kunna förbättra denna med Handsfree och Study Mode som ni kan läsa om på dessa websidor.

Testprogrammet omfattar vardagssvenska i normaltempo med läs-prov, inspelning av egen röst samt diktamen. Både skrivna och inspelade svar skickas automatiskt till StS ör bedömning och kommentarer.

Alla svar lagras på studentens egen profil för senare genomgång och jämförelse.


Priser och beställningformulär StS Test Mode

Pris: SEK 1350 plus 25% mva