So to Speak - ett snabbare

sätt att lära sig språk

Att lära sig ett nytt språk är krävande. När vi lär oss vårt modersmål har vi våra föräldrar och andra i vår närhet som heltidslärare under flera år. När vi sedan ska lära oss främmande språk i skolan eller som vuxna har vi inte den lyxen. Däremot har vi andra fördelar, som att vi kan skriva och läsa och att vi faktiskt vet en massa saker om hur världen fungerar. 

Ändå så är det många som misslyckas med att lära sig främmande språk och vi har alla någon gång irriterat oss på invandrares dåliga uttal på svenska, trots att de har bott här i många år.

En del människor tror att det måste vara så här. Att våra hjärnor förlorar förmågan att lära sig språk när vi blir äldre.

Modern neurologisk forskning visar att detta inte stämmer. Vi lär oss nya språk på fel sätt, och med rätt metod kan man uppnå mycket god förståelse och ett mycket bättre uttal.

Jag är otålig, ta mig direkt till Demo-nedladdingen

Forskare har visat att vi har två helt olika vägar för att hantera ljud i våra hjärnor. En hanterar allmäna ljud - ljud från bilar, musik (om du inte är tränad musiker), hundskall, fågelsång etc. Det tar c:a 200 millisekunder för dessa ljud att nå ordförståelsecentrum i hjärnan.

Den andra vägen är specialanpassad för språkljud. Den klarar att processa ljud från språk vi talar flytande på c:a 100 millisekunder. Den har uppnått den här hastigheten genom upprepad träning. Ljud som inte finns inlagrade som språk kommer antingen att förträngas eller att tolkas som ett redan lagrat språkljud.

En konsekvens av detta är att språkljud som inte känns igen kommer att nå ordförståelsecentrum antingen feltolkade eller för sent.

Det påverkar ditt uttal dessutom. Hjärnan avbildar det ljud du försöker säga på det närmsta ljud den har i sitt språkbibliotek. Du uttalar det ljudet i stället för det du borde använda. Du talar med en brytning som är färgad av ditt modersmål.

Vetenskapen bakom låter intressant. Jag vill Veta mer.

Problemet med traditionell undervisning är att den har hoppat rakt in grammatik och glospluggande, med väldigt lite intresse för det nya språkets ljud. Språkundervisning har dessutom varit väldigt inriktad på det skriftliga språket, i huvudsak på grund av att det är det enda som fungerar i en traditionell klassrumsmiljö.

So to Speak har utvecklat en metod som tränar din hjärna att känna igen alla språkljuden i ett nytt språk. Varje språk har sin egen uppsättning fonem. Vokalerna varierar från språk till språk. Ett 'A' på norska skiljer sig från ett 'A' på svenska. Japanska skiljer inte mellan 'R' och 'L'. De har en konsonant i sitt språk som har likeheter med båda och ett japanskt öra hör inte skillnad mellan dem. Att träna sig att höra skillnaden är inte lätt, men det går, om man förstår hur träning påverkar hjärnan.

Jag köper inte att folk inte kan höra skillnaden. Förklara mer för att Övertyga mig

Att det handlar om träning är viktigt Du blir inte utbildad i språket, du blir tränad. Det är precis som i idrott. Det hjälper inte hur mycket du vet om tyngdlagen för att bli bra i höjdhopp. Du kommer inte över ribban om du inte tränar din kropp och din teknik. Det krävs både muskelstyrka och koordination från hjärnan. Precis som muskler växer när man tränar dem så förändras hjärnan fysiskt vid träning. Nya neuronvägar skapas genom upprepad användning.

Jag är redan övertygad, visa mig en Lista med språk jag kan lära mig.

Det mest effektiva sättet att skapa nya neuronförbindelser är att öva ofta men i korta pass. Idealiskt är att öva varje dag, eller till och med flera gånger om dagen. Det räcker med att varje pass är 10-20 minuter långt. Att öva en eller två gånger i veckan är i princip bortkastad tid. Ändå så är det så språk normalt undervisas i skolan.

För att kunna öva så här ofta måste de flesta hitta lediga stunder under sin arbetsdag. Det kan vara medan man väntar på bussen, att man använder en stund av sin lunch eller att man sätter sig en stund efter att ha nattat barnen.

Kursen måste därför vara så lättillgänglig att du kan komma igång på några sekunder. Det är därför som vi har byggt våra kurser som mobiltelefonapplikationer.

Screenshot

Blanda inte samman våra applikationer med tusentals mobilappar som lär dig några få användbara fraser, så att du kan säga "god morgon" och beställa en öl på restaurang.

Var och en av våra kurser är utvecklad för att lära dig språket från grunden. Det kommer att ta 3-4 månader av dagliga studier, men efter kursen kommer du att tydligt höra vad som sägs på ditt nya språk, även om det är ord du aldrig har hört tidigare. Du kommer att ha ett uttal som ligger nära de inföddas. Du kommer att ha ett aktivt ordförråd på c:a 700 ord. Det är nog för enkla samtal, men du kommer att behöva lära dig mer för att bli flytande. Det kan du göra genom att läsa böcker och tidningar, lyssna på radio och TV, samt genom att prata med användare av språket. Du kommer att lära dig snabbt, eftersom du har passerat barriären och kan uppfatta nya ord som du träffar på.

Fortsätt till Demo-nedladdningen eller till Kurslistan.