Referenser och omdömen

“Språktematiken går direkt till kärnan i språkinlärning. Det fokuserar på det som är väldigt naturligt:” lyssna förstå, tala-skriva “

 Det är med andra ord ett riktigt språk, och inte det som finns i läroböcker. Att lära sig fullständiga meningar är nyckeln till framgång och för att uppnå ett bra resultat. 15 års erfarenhet visar att mycket goda praktiska färdigheter på svenska uppnås inom några månader. “

Cristina Holmström, 

bitr rektor

Komvux, Strömstad Kommun

Kamil Jarosz
kamiltm84@gmail.com

Jobbar inom  finans i  

Oslo och Amsterdam

I well remember my first Norwegian language lesson with Eric – at that time I had no idea how to pronounce half of the letters and could not finish any sentence without making at least dozen mistakes. I thought that this language is impossible to learn – but Eric was there to prove me wrong. 

I have never had a teacher that was as patient, passionate and inspiring as Eric. Throughout the course of our lessons Eric has been constantly increasing the level of our conversations, smuggling in a clever way more and more vocabulary and idioms natural to natives. Eric keeps a good balance of speaking / listening / writing  and grammar thanks to different exercises, internet pages, radio auditions and most of all his own awesome application “SoToSpeak” that kept me on the right track towards understanding the language and feeling confident while communicating with others. 

Lessons with Eric are not only educative but also fun, and ending each lesson left me positively encouraged that I can really do it and I’m indeed getting more and more fluent each time that we meet. With Eric’s dedication and individual approach, I felt that we’re effectively overcoming my greatest problems, making me sound like a native and giving me confidence to speak with others without anything holding me back. Learning Norwegian language is like climbing a mountain, that sometimes can be very steep and tricky, and even much of that climb lies still in front of me, having Eric as my guide makes this whole journey an unforgettable adventure. 

I’m happy to recommend Eric as he’s the best language teacher I’ve ever had.

Olga Ortega-Martínez, PhD

Forskare, University of Gothenburg

Referens på utbildningen i SFI

”Jag har varit i Sverige i 10 år nu men jag har studerat med Karl i lite mer än ett år nu. Jag har försökt lära mig svenska flera gånger, men det var inte förrän jag fick Karl som lärare att jag äntligen kunde göra det.

I början var jag inte säker på om hans metod skulle fungera för mig eftersom jag var helt förlorad, men bestämde mig för att lita på vad han alltid säger: att vi börjar med att träna upp hörförståelsen och överlappar den med uttalsträning – input före output.

Från början är vi utsatta för riktigt svenska, inte bara läroböcker, men också tidningar, TV och annat och vi tränar samtal. Vi bygger ordförråd på detta sätt.

Att läsa kommer efter vi förstår bra och uttalet blivit OK. Den varvas med mer och mer skrivträning.

Jag är verkligen imponerad av att plötsligt mina forskarkollegor på Tjärnö numera talar svenska med mig istället för engelska.

Men det är inte bara hans pedagogiska färdigheter som gör att hans metod fungerar, det är han som en person och hur han engagerar studenterna som gör det till en framgångsrik historia.”

Med vänliga hälsningar

Olga Ortega-Martínez

Agnieszka Jackowska

 

Jeg studerte norsk med Eric Remøe i ett år. Jeg brukte applikasjonen So to Speak, og i begynnelsen trodde jeg ikke at App’en virket. Men norsk’en ble sakte bedre. Når du bruker metoden må du fokusere på å lytte, slik at du lærer riktig uttale. 

Eric er spesielt fokusert på riktig oppfattelse og uttale av norske vokaler, som for eksempel Æ, Ø, O og U fordi disse lydene er veldig viktige i norsk. 

Og min norsk skal være rock perfect.

Leksjoner med Eric er veldig interessante og jeg kan anbefale dem til alle som ønsker å forbedre sin norsk.

Toruń, Juni 2018

Mustafa Adlebs

26 år,  från Syrien

SFI, Strömstad

 

“När har jag började på SFI course 3C kunde jag nästan ingen svenska.

Men det gick snabbt att lära mig, speciellt med den tekniken som vi har jobbat med.

I tillägg till att använda läroböcker växlade det mellan att läsa tidningar om olika saker och diskutera tillsammans, och att lyssna på nyheterna, väderrapporter på TV och svenska låter och försöka att förstå innehållet..

Jag tror att den här tekniken är bäst om man vill lära sig svenska snabbt, men man måste träna mycket hemma också. Nu efter några månader på SFI förstår och pratar jag ganska bra svenska utan svårighet.

Och jag jobbar i et bostadsföretag och det går jättebra med mig. “

Anisa Koka

Referens från gymnasie-elev vid Strömstad Gymnas (SFI)

“Jag läser på SFI course D på gymnasiet i Strömstad.

Jag har havt förmånen att ha Karl Hofsö som min lärare när jag gick  på course C.

Jag tycker att Karl är en jättesnäll person som har tålamod med alla sina elever. Det var roligt att vara i klassrummet eftersom lektionerna var intressanta. Vi började med att träna upp hörförståelsen sedan fortsatte vi med hur vi uttalade ord. Vi kollade på filmer och olika material t.ex tidningar och böcker …

Varje lektion hade vi samtal med varandra. När alla uttalade bra så började vi läsa och skriva. På detta sättet lärde jag mig mycket svenska på kort tid. Nu kan jag prata flytande svenska på jobbet och med mina vänner.

Jag kan värmt rekommendera Karl till alla de som vill lära bra svenska.

Förutom att vara en duktig lärare, presenterade han den svenska kulturen och förklarade hur landet vi bor i fungerar. “

Joel White

Kanadensare

“Jag tror att Språkinlärningsmetoden som Karl Hofso använder funkar mycket bra, och mycket bättre än de som är mer fokuserad på grammatiska regler från början.

Med denna metod börjar man med hörförståelsen och uttalsträning. Vi använder läroböcker, men också tidningar, TV, filmer, och annat för att bygga upp ordförråd. Sen, när man förstår ganska bra och kan prata lite, så fortsätter man med lästräning och börjar med skrivträning.

På så sätt kan vi prata ganska snabbt, och våra arbetskamrater har börjat att prata svenska istället för engelska med oss ​​efter bara några veckor eller månader. När vi pratar svenska utanför klassrummet, så lär vi mycket snabbare, och bottom method gör oss kapabla mycket snabbare än en mer traditionell method. “ .