Hur man använder kursen

Sammanfattning

Total tid84 dagar

Steg 1

42 dagar
Steg 221 dagar
Steg 3 21 dagar

Arbetstid per dag

60 minuter
Lektionstillfällen per dag2
Övningar per lektion, steg 1 3
Övningar per lektion, steg 2 och 3  6

Tidsåtgång, ett lektionstillfälle

30 minuter
Tidsåtgång per övning, steg 1 20 minuter
Tidsåtgång per övning, steg 2 och 3 10 minuter

Innan vi berättar hur, ska vi berätta varför:

I allt lärande som omfattar mer än en lektion så är det mycket viktigt att nästa lektion inträffar innan du har glömt det du lärde dig under den föregående lektionen. Annars måste du utföra samma övningar gång på gång, och du kommer inte att göra några större framsteg.

Det är också mycket viktigt att få grunderna rätt från början. Ingen skulle komma på tanken att att försöka göra räta vinklar med annat än 90 grader. Med 93 grader blir ett hus så skevt att det kollapsar. På samma sätt duger det inte att höra "piga" när någon säger "pigga".

Sedan måste man själv kunna säga rätt också.


Träning i tre steg

Ett nytt språk kan läras in på 84 dagar. Det är det samma som 12 veckor.

Vårt kursprogram har tre distinkta steg.

Steg 1 ska ta 42 dagar med tre övningsuppgifter per dag, 20 minuter per övningsuppgift, sammanlagt 60 minuter. Under de första 10-15 övningarna kommer det att kännas mycket lätt.

För varje övning kommer du att se en mening på telefonens skärm, med en eller flera bokstäver ersatta med tomrutor. Du ska lyssna på lärarrösterna gång på gång för att höra vilket ljud som motsvarar varje lucka och fylla i den eller de bokstäver som motsvarar ljudet. Det här bör gå ganska snabbt. När du är klar med meningen får du en översättning av vad den betyder.

Vänta med att gå till nästa övning. Spela in dig själv där du säger varje ord som hade tomrutor. Spela upp dig själv och jämför sedan med lärarrösterna. Lägg hela din koncentration på ett ord i taget och fokusera på att få det ljud som övningen handlar om precis rätt. Oroa dig inte för de andra språkljuden i ordet. Vi kommer till dem senare. Tricket är att ha hela koncentrationen på en enda sak och att få den rätt.

Fortsätt med övningen tills det har gått 10 minuter. Fortsätt sedan till nästa övning. Upprepa proceduren och fortsätt till en tredje övning, där du gör samma sak igen.

Du har nu övat i 30 minuter. Bryt och gör precis samma sak senare samma dag. Vänta inte till nästa dag. Då ska du ge dig på tre nya övningar.

Efterhand som du arbetar dig igenom kursen så blir antalet tomrutor fler och du kommer att behöva spela lärarrösterna fler och fler gånger för att höra vad de säger och identifiera rätt ljud.

När du spelar in dig själv, börja med ett ord i taget. Ta sedan grupper om två, tre och 5 ord. Läs sedan in hela meningen.

När du spelar in dig själv, blunda och kom ihåg lärarrösten. På så sätt undviker du att luras av stavningen. Det är väldigt lätt att svenska stavningsregler automatiskt tar överhanden och lurar dig att uttala orden fel..

Steg 2 är planerat för  21 dagar. Du ska nu hinna med 6 övningar på 30 minuter i stället för 3. Du ska som tidigare utföra dem två gånger samma dag.

I steg 1 lärde du dig att identifiera alla språkljud i språket du håller på att lära dig, så som de låter i snabbt dagligt tal. Du lärde dig också att uttala orden. I det här steget lär du dig att automatiskt få uttalet rätt varje gång. Du kommer också att memorera vad varje mening betyder.

Du arbetar på samma meningar som i steg 1, men du får ingen hjälp av bokstäver som redan står på sina platser. Alla rutorna är tomma. Du kommer att minnas mycket, men inte allt. Spela meningen gång på gång för att fånga språkljuden och skriva in rätt bokstäver.

När du har gjort det är det dags att spela in hela meningen. Gör det minst 10 gånger för varje övning. Varje gång spelar du upp dig själv och jämför med lärarrösterna. Härma dem så närs som du någonsin kan. Ibland kan det ta mer än 10 minuter, men kämpa på. Till sist blir det perfekt.

Härma lärarna. Läs inte texten medan du spelar in dig själv. Använd ditt hörselminne.

Steg 3 är också schemalagt för 21 dagar.

Dy ska nu lära dig att läsa flytande och du kommer också att lära dig den lexikala betydelsen av varje ord - inte bara den generella betydelsen av varje mening.

Nu kommer du troligen att komma ihåg alla orden. På skärmen finns det en stor lucka för varje ord. Varje gång du lycks fylla i ett helt ord korrekt får du en översättning av enbart det ordet. 

Läs sedan in meningen, precis som förut, men den här gången ska du samtidigt läsa meningen på skärmen. Börja med att fokusera på ett ord i taget, sedan på grupper av ord och till sist ska du läsa hela meningen med en enda blick. 

Därefter ska du läsa in, spela upp och jämföra med lärarna. När du har gjort det 5 gånger bör du känna dig rätt säker i ditt uttal. Föreställ dig nu att du är en skådespelare som säger meningen på scen. Spela in dig själv ytterluigare 5 gånger och lyssna på resultatet.

Vid slutet av en sådan här 84 dagars period kommer du att ha byggt en mycket stabil grund i ditt nya språk. Du kan ge dig ut och prata med människor. Du kommer att förstå mycket av vad de säger och kunna göra dig själv förstådd. De kommer troligen att undra hur många år du har studerat deras språk.

Det kommer naturligtvis att finnas mycket mer att lära sig. Du kommer att behöva utöka ditt ordförråd och du kommer att behöva lära dig många fler sätt att bygga meningar, men det kommer att vara mycket lättare med den grund du har byggt i den här kursen.