Köpvillkor

Licens

Det köpta objektet är en licens att installera och nyttja en specifik språkkurs på en mobiltelefon. Licensen är giltig i 99 år. Licensen är icke överföringsbar och är knuten till ett visst abonnentnummer. Licensen kan överföras från en mobiltelefon till en annan, så länge abonnentnumret förblir det samma.

Programvaran är utvecklad för att bistå individer i förbättrandet av färdigheter i målspråket. Programvaran tillhandahålls i befintligt skick. Licensgivaren kommer så långt möjligt att rätta fel i programkod och kursmaterial efter hand dessa upptäcks eller rapporteras. Felaktigheter beaktas endast för uttryckligen godkända mobiltelefoner. En lista med sådana telefoner finns på vår webbsajt (för närvarande http://www.sotospeak.se)

Kontroll att kursen fungerar

Det åligger köparen att kontrollera att kursen fungerar på vald mobiltelefon innan köpet genomförs. För detta ändamål tillhandahåller säljaren en demo-applikation med ett begränsat antal övningar för varje kurs. Demo-applikationen är identisk med den riktiga applikationen, förutom antalet övningar som ingår. Köparen uppmanas att ladda ned, installera och testa demo-applikationen innan ett köp genomförs.

Återbetalning

Köpet genomförs under svensk lag. Licensgivaren kommer att tillämpa villkoren i Distansköpslagen på alla köp, oavsett om de kommer från privatkunder eller företag. Det innebär att köparen har rätt att returnera produkten inom 14 dagar och få hela köpeskillingen tillbaka. Distansköplagen anger att varan inte får vara tagen i bruk. I vårt fall innebär det att en kurs inte får vara installerad på en mobiltelefon för att returrätten ska gälla. Efter installation gäller returrätt endast enligt tillämplig lag (Köplagen för alla kunder, med Konsumentköplagen som tillägg för privatkunder).

Återbetalning sker genom samma betalningskanal som den ursprungliga betalningen.

Begärna om återbetalning skickas per post till

So to Speak
Trädgårdsgatan 3-5
452 31 Strömstad
Sweden

Din begäran om återbetalning måste innehålla fakturaidentifikation, ditt namn, din adress och övrig kontaktinformation (telefonnumer där vi kan nå dig och epostadress).

Digital licenskontroll

Licensgivaren håller en databas med samtliga utgivna licenser och installerade applikationer kommer att med jämna mellanrum att kontakta licensgivarens server för att verifiera att en giltig licens finns för installationen. För kommunikation angående licensproblem skall licenstagaren tillhandahålla en korrekt och nåbar epostadress till licensgivaren. Registrering av denna epostadress sker genom den installerade applikationen.