Integritetspolicy för So to Speak

Köpt applikation och den här webbsajten kommer från So to Speak AB. Om du köper och installerar vår applikation kan vi komma att samla in information om dig via applikationen och vår webbsajt. Den här integritetspolicyn förklarar hur vi behandlar insamlad information och hur du kontaktar oss om du har några spörsmål.

Om du har laddat ned vår applikation eller kontaktat vår webbsajt via en tredje part är det möjligt att de också samlar in information om dig. Deras intergitetspolicy är vad som styr deras informationsinsamling och du bör studera den för att förstå hur du påverkas.

1. Vilken sorts information samlar vi in?

Om du registrerar dig hos oss kan vi komma att fråga efter sådan information som namn, epostadress, postadress, ålder, kön, telefon och produktanknuten information. Våra webbsajter och applikationer kan innehålla frivilliga undersökningar, där vi frågar efter dina åsikter om olika produkter och tjänster. Om du laddar ned innehåll från vår webbsajt eller genom våra applikationer kan vi automatiskt registrera detaljinformation om din utrustning.

Vänligen be om tillstånd innan du lämnar ut någon annan persons personuppgifter (t.ex. vid introducera-en-vän-kampanjer). Vänligen kontrollera att alla uppgifter du lämnar till oss är korrekta. Om det sker förändringar, vänligen meddela oss.

2. Vad gör vi med informationen vi samlar in?

Vi använder informationen på flera olika sätt:

  • för att driva våra webbsajter och applikationer och för att tillhanda ionformation och tjänster som du begär, inklusive nedladdningar, "chat rooms", anslagstavlor, erbjudanden och tävlingar,

  • för att hantera dina kundtjänstärdenden,

  • för inern analys och utveckling för att förbättra våra webbsidor, produkter och tjänster,

  • för att skicka dig nyhetbrev och marknadsföringsmaterial om So to Speak's produkter och tjänster. Vi kan även komma att sända dig erbjudanden från tredje part, men då endast om det är tillåtet enligt lag eller genom att du har begärt att vi gör det. (Se "Hur man avregistrerar sig" nedan),

  • för att skicka administrativa meddelanden (t.ex. om du förlorar ditt lösenord),

  • för att upptäcka och förhindra försök till bedrägeri eller missbruk av vår webbsajt, våra applikationer och våra tjänster.

3. Vem, förutom vi, har tillgång till din information?

Våra dotterbolag, lokala distributörer och andra organisationer som utför arbetsuppgifter åt oss gan ges tillgång till din information för att hantera informationen åt oss och för att tillhandahålla information och tjänster som du har begärt av oss. Vissa av dessa organisationer kan komma att att hantera informationen utanför det Europeiska Ekonomiska Området (EEA), så som Amerikas Förenta Stater (USA) och Japan. Lagar för skydd av personlig information ger inte alltid samma skyddsnivå som dem som råder inom EEA. Om detta inte är acceptabelt bör du avstå från att nyttja våra applikationer och webbtjänster.

I exceptionella fall kan vi komma att lämna ut information om dig, då lagar så kräver, eller i fall då vi nödgas försvara oss mot illegala eller skadliga aktiviteter. Om vårt bolag säljs eller vår affärsverksamhet överförs till annan part kan din personinformation komma att överföras till den förvärvande parten.

4. Kakor (Cookies)

vissa av våra webbsajter och applikationer kan innehålla kakor. Kakor är små textfiler som en webbsajt skickar till din dator för att lagra information om din användning av sajten. Kakor kan användas för att personanpassa användandet av våra webbsajter och applikationer, förenkla användningen av funktionalitet och att spara information om ditt nyttjande. Du kan stänga av kakor genom att ändra inställningen i din webbläsare, men om du gör det kan vissa funktioner på vår webbsajt och i våra applikationer sluta att fungera.

5. Säkerhet

Vi vidtar affärsmässigt rimliga mått och steg för att skydda dina personliga data. Bland annat sätter vi upp processer och procedurer för att minska risken för obehörig åtkomst och informationsläckage. Tyvärr kan vi inte garantera att vi lyckas eliminera alla fall av missbruk. Vänligen skydda eventuella lösenord och avslöja dem inte för någon annan. Kontakta oss omedelbart om någon obehörig har nyttjat ditt konto, eller på annat sätt gjort dataintrång.

Anslagstavlor, diskussionsrum och och andra fora som nås via våra webbservrar och applikationer är tillgängliga för allmänheten. Du bör undvika att på dessa platser lämna ut personlig information om dig själv eller någon annan. Vi avsäger oss ansvar för information som du lämnar ifrån dig på dessa platser.

6. Barn

Vi tar på allvar föräldrars oro för deras barns säkerhet på nätet. Vi begär därför att barn under 15 år inhämtar målsmans tillstånd innan någon personlig information lämnas till oss.

7. Hur man avprenumererar

Om du inte längre vill få nyhetsbrev och marknadskommunikation från oss, följ länken i materialet som gör en avprenumeration, eller gå till det ställe på vår webbsajt där du registrerade dig och ändra ditt kommunikationsval. Alternativt, om du inte har registrerat dig på någon webbsajt kan du skicka epost till unsubscribe@sotospeak.se med rubriken "Unsubscribe".

8. Kontakta oss

Om du har frågor av allmän natur, kontakta vår kundtjänst. Detaljer finns på http://sotospeak.se/queries.

Du har en laglig rätt att få reda på vilken personlig information en organisation sparar om dig. Om du vill få ett registerutdrag, skicka epost till administration@sotospeak.se, med information om var du har registrerat dig och vilken applikation du har använt.. Vänligen notera att vi kommer att begära legetimation och kan komma att ta ut en mindre administtrativ avgift innan vi lämnar ut informationen.