Nedladdning av demo

Demon ska fungera på alla versioner av Android från 2.2 och framåt, så länge de har stöd för internet, audio-inspelning och -uppspelning samt en pekskärm. Nerladdning av kursen måste göras från mobilen, inte från datorn.

Ladda ned demo för Android

När du klickat på ”Ladda ner” och nerladdningen är fullförd, så kommer det upp en liten pil längst upp på skärmen på många telefoner. Den måste dras ner innan man kan se den nerladdade demon.
Klicka sedan på ”Installera”.
Klicka på Öppna. Applikationen öppnar sig nu. Gå till kursmenyn och klicka på det språket du vill lära dig. Nu kan du prova ut kursen.

Lägg lite tid på att spela in din egen röst och att jämföra den med lärarrösterna.

Sen kan du prova dig på ett språk eller två till.

För att köpa en hel kurs gör man såhär:

1. Klicka på kundvagnen till vänster i kursbilden för att köpa in hela kursen.

2. Du får då upp en ruta för att skapa ett So-to-Speak-konto. Klicka OK.

3. Nästa ruta ber dig skriva in din e-postadress och ett lösenord. Gör det.

4. Gå in på ditt e-post-konto och bekräfta ditt so-to-speak-konto genom en klick och återgå till applikationen.

5. Meddelandet ”Inloggad, välkommen” kommer upp på telefonen. Tryck OK.

6. Nu kommer det upp 3 val. ”Mata in kod”, ”Gå til websida” och ”Posta länken”. Om du inte har någon kod, gå till    web-sidan och vidare till butiken och ”köpa kurs”.

7. Fyll i de tomma rutorna och gå vidare till PayPal och genomför köpet. Du får då en kod.

8. Tryck på ”Mata in kod” på telefonen, skriv in koden och tryck sedan OK

9. Kursen öppnas nu med Steg 1. Du kan börja öva.

Du kan också ladda ned demon via Google Play. Starta Play-applikationen på din telefon. Sök efter sotospeak.

Du kan alltså ladda ned och pröva språkinlärningsapplikationen med en demoversion av alla tillgängliga kurser. Det finns 3 meningar inkluderade från varje kurs. - en från början, en från mitten och en från slutet.  Varje mening återkommer i 3 olika övningar i från kursens 3 olika stadier.

I första stadiet ska du fokusera på att lyssa på meningen och fylla i de blanka rutorna i textversionen på skärmen. Det kommer att tvinga dig att lyssna mycket noga efter precis det ljud som du ska lära dig. Det är nyckeln till att träna din hjärna att känna igen alla de nya språkljuden. Du får både en manlig och en kvinnlig speakerröst att träna på för varje mening. Du börjar också att öva på att säga meningarna några gånger, för att förhöja inlärningseffekten.

I andra stadiet repeterar du ljudigenkänningen, men med en högre svårighetsgrad. Eftersom du nu har lärt dig alla ljuden kommer det att finnas en tom ruta för varje bokstav i meningen. Du ska fylla i alla med utgångspunkt från vad du hör speakerrösten säga. Du kommer i det här stadiet att arbeta mycket med att lära dig tala språket. Du lyssnar på speakerrösten och spelar sedan in dig själv när du säger samma sak. Därefter så jämför du och fösöker igen. Det gör du minst 10 gånger, eller tills ditt uttal är perfekt.

I det tredje stadiet återkommer lyssningsövningen, men nu får du en blank ruta för varje ord i stället för varje bokstav. Du repeterar även uttalsövningen någon eller några gånger. Fokus ligger på att förstå innebörden i det du har lärt dig säga. Du har redan under tidgare övningar fått se en översöttning av meningen, men här koncenterar du dig på betydelsen. Du får en ord-för ord-översättning av meningen, förutom översättningen av själva meningens betydelse. Det ger dig en känsla för strukturen i språket du lär dig.

Allt som allt kommer du att lära dig c:a 700 ord, varav de flesta kommer att vara vanligt förekommande ord. De kommer att ingå i ditt aktiva vokabulär eftersom du har tränat en hel del på varje ord/mening. Det här räcker inte för att du ska kunna tala språket flytande och obehindrat, men det är ett väldigt gott stycke på väg. Du kommer att kunna lära dig många nya ord med mer traditionella metoder, som att läsa, lyssna på radio eller att prata med andra människor.