Hvordan kurset skal brukes

Sammendrag

Total tid84 dager

Trinn 1

42 dager
Trinn 221 dager
Trinn 3 21 dager

Arbeidtstid per dag

60 minutter
Leksjoner (arbeidsøkter) per dag2
Oppgaver per leksjon, trinn 1 3
Oppgaver per leksjon, trinn 2 og 3  6

Tid per leksjon (økt)

30 minutter
Tid per oppgave, trinn 1 20 minutter
Tid per oppgave, trinn 2 och 3 10 minutter

Før vi forklarer hvordan, skal vi fortelle hvorfor:

I all lærinng som omfatter mer enn en leksjon, er det uhyre viktig at neste leksjon kommer før du har glemt det du lærte i den foregående leksjonen. Ellers må du gjennomføre samme øvelser gang på gang og du vil ikke gøre særlig store fremskritt.

Det er også svært viktig å få grunnlaget rett helt fra starten. Ingen ville komme på tanken å forsøke å konstruere rette vinkler med annet enn 90 grader. Med 93 grader blir et hus så skjevt at det faller sammen. På samme måte blir det aldri rett hvis man stadig hører ”dit” istedenfor ”ditt”.

Og så må man selv kunne si det rett, ellers blir jo det også feil.


Treninng i tre trinnn

Et nytt språk kan læres på 84 dager. Det er det samme som 12 uker.

Vårt kursprogram har tre separate trinn.

Trinn 1 skal ta 42 dager med tre øvelsesoppgaver per dag, 20 minutter per oppgave (setning), sammenlagt 60 minnutter. Under de første 10-15 oppgavene vil det oppleves som ganske lett for de fleste.

For hver oppgave vil du se en setning på telefonens skjerm, med en eller flere bokstaver byttet ut med tomme ruter. Du skal lytte på lærerstemmene gang på gang for å høre hvilken lyd som tilsvarer hvert tomrom og fylle i den eller de bokstaver som tilsvarer lyden. Dette bør gå ganske raskt i begynnelsen. Når du er ferdig med setningen, får du en oversettelse av hva den betyr.

Vent med å gå til neste oppgave. Spill inn deg selv der du sier hvert ord som hadde tomme ruter. Spill tilbake og sammenlign så med lærerstemmene. Legg hele din konsentrasjon på ett ord av gangen og fokuser på å få den lyden som oppgaven handlar om nøyaktig rett. Ikke tenk på de andre språklydene i ordet. Vi kommer til dem senere. Trikset er å ha hele konsentrasjonen på en eneste ting og å få den rett.

Fortsett med oppgaven til det har gått 10 minutter. Gå så videre til neste oppgave. Gjenta fremgangsmåten og fortsett til tredje oppgave, der du gjør det samme om igjen.

Du har nå trent i 30 minutter. Ta pause og gjør nøyaktig det samme senere samme dag. Vent ikke til neste dag. Da skal du gi deg i kast med tre nye oppgaver.

Etter hvert som du arbeider deg gjenom kurset, blir antallet tomme ruter fler og du vil måtte spille lærerstemmene fler og fler ganger for å høre hva de sier og identifisere rett lyd.

Når du spiller inn deg selv, så begynn med ett ord av gangen. Ta siden grupper på to, tre, fire og fem ord. Les siden inn hele setningen.

Under din egen innspilling skal du lukke øynene og huske lærerstemmene. Slik unngår du å lures av stavingen. Det er veldig lett gjort at norske rettskrivningsregler automatisk tar overhånd og lurer deg til å uttale ordene feil.

Trinn 2 er planlagt for 21 dager. Du skal nå rekke 6 oppgaver på 30 minutter i stedet for 3. Du skal som tidligere utføre dem to ganger samme dag.

I trinn 1 lærte du å identifisere alle språklydene i språket du holder på å lære, slik de høres ut i rask dagligtale. Du lærte også å uttale ordene. I dette trinnet lærer du å få uttalen rett hver gang helt automatisk. Du skal også pugge hva hver setning betyr.

Du arbeider med de samme setningene som i trinnn 1, men du får ingen hjelp av bokstaver som allerede står på sine riktige plasser. Alle rutene er tomme. Du vil huske mye, men ikke alt. Spill setningen(e) gang på gang for å fange språklydene ”i luften” og skriv inn de rette bokstavene.

Når du har gjort det, er det tid for å spille inn hele setningen. Gjør det minst 10 ganger for hver oppgave. Hver gang spiller du deg selv tilbake og sammenligner med lærerstemmene. Herm nøye etter dem og få din uttale så nær deres som bare mulig. Noen ganger kan det ta mer enn 10 minutter, men stå på. Til slutt blir det perfekt.

Imiter lærerne. Les ikke teksten mens du spiller inn din egen stemme. Bruk – og tren opp – din muntlige hukommelse

Trinn 3 er også beregnet for 21 dager.

Du skal nå lære å lese flytende og du vil også lære den leksikale betydningen av hvert ord - ikke bare den generelle betydningen av hver setning.

Nå husker du antagelig alle ordene. På skjermen vil du nå se en stor, tom boks for hvert ord. Hver gang du har greid å fylle i et helt ord korrekt, får du en oversettelse av det enkelte ordet.

Les deretter inn setningen, akkurat som tidligere, men denne gangen skal du samtidig lese setningen på skjermen. Begynn med å fokusere blikket på ett ord av gangen, deretter  på grupper av ord og til slutt skal du lese hele setningen med ett eneste blikk.

Deretter skal du lese inn, spille tilbake og sammenligne med lærerne. Når du har gjort det 5 ganger, bør du kjenne deg ganske sikker på din egen uttale. Forestill deg nå at du er en skuespiller som sier setningene på scenen. Spill inn deg selv ytterligere 5 ganger og lytt nøye på resultatet.

Ved slutten av en slik 84-dagers periode, vil du ha bygd opp en meget stabil grunn i ditt nye språk. Du kan gå ut og prate med folk. Du vil forstå mye av hva de sier og kunne gjøre deg godt forstått. Folk vil antagelig lure på hvor mange år du har studert deres språk.

Det vil naturligvis være mye mer å lære. Du kommer til å ville øke ordforrådet og du vil trenge å lære mange fler måter å bygge setninger på, men det kommer til å være mye lettere med det grunnlaget du har bygd i dette kurset.

Til slutt: Hvis du plukker ut 35 av disse setningene og kombinerer dem 7 og 7, eller deler av dem 7 og 7, så kan du gjøre det på ca 6,7 millioner forskjellige måter – du  kan altså si nesten 7 millioner forskjellige ting. Mange av dem vil bestemt være meningsfulle.