Språk-applikasjon - Integritetspolitikk

Denne applikasjonen opereres og leveres av So to Speak AB. Hvis du installerer og bruker aplikasjonen, kan det tenkes at vi samler inn informasjon om deg. Denne privalivsplitikken forklarer hvordan opplysninger som samles inn via våre applikasjoner og websider brukes og hvordan du kan kontakte oss hvis du har spørsmål eller er bekymret over noe.

Hvis du har fått tilgang til applikasjonen gjennom en tredje part, kan de muligens også ta vare på opplysningene om deg. Du bør i så fall lese deres bruksbetingelser og privatlivspolitikk for å for oversikt over hvordan de kan bruke informasjonen før du installerer appen.

1 Hva slags informasjon vi tar vare på?

Hvis du velger å registrere deg hos oss, kan vi be om opplysninger av typen navn, epostadresse, postadresse, alder, kjønn, telefonnummer og produktinformasjon. Våre websider og applikasjoner kan inneholde frivillige undersøkelser, der vi spør om ditt syn på forskjellige produkter og tjenester. Hvis du laster ned innhold fra våre websider eller via applikasjonene, vil vi automatisk sjekke detaljer angående din telefonmodell. Vær vennlig å innhente tillatelse først hvis du gir oss en annens personlige opplysninger, for eksempel send-en-venn-kapmapnjer. Vennligst undersøk at enhver personlig informasjon du måtte oversende til oss en nøyaktig og oppdatert, og la oss få vite det hvis det oppstår forandringer.

2. Hva gjør vi med informasjon vi samler inn?

Vi bruker informasjonen på forskjellige måter:

  • til å kjøre web-sidene og applikasjonene og skaffe den informasjon og service du ber om, inkludert nedlastinger, chat-rom, oppslagstavler, kampanjer og konkurranser
  • å ta hånd om forespørsler i forbindelse med kundeservice
  • for intene analyser og undersøkelser for å forbedre websidene og andre produkter og tjenester og tilbud og for å sende nyhetsbrev om So to Speaks produkter og tjenester, samt, eventuelt tilbud og tjenester fra utvalgte tredje parter, men alltid innefor lovens rammer og hvis det er ønsket av deg. (se ”hvordan man avbestiller tjenesten” nedenfor)
  • til å sende administrative eposter (for eksempel hvis du har glemt passordet)
  • for å forhindre og oppdage ulovlig bruk av våre websider, applikasjoner og tjenester.

3. Hvem andre har tilgang til informasjonen?

Tilknyttede firmaer, lokale distributører/forhandlere og andre organisasjoner som arbeider for oss og kan trenge tilgang til dine opplysninger for administrere denne tjenesten for oss og for å skaffe deg den informasjon og de tjenester du har bedt om. Noen av disse firmaene kan bearbeide opplysningene i land som ligger utenfor ”European Economic Area (EEA), så som USA, Japan eller India. Databeskyttelseslover i disse landene kan ha lavere beskyttelsesnivå enn i EEA. Hvis du ikke kjenner deg trygg ved at vi eventuelt kan overøfre slik informasjon videre, bør du ikke bruke våre websider eller applikasjoner.Unntaksvis kan vi oppgi dine personlige opplysninger hvis loven krever det, for å beskytte oss slev og andre mot ulovlige eller skadelige handlinger. Hvis vårt firma selges eller omstruktureres, kan pesronlige opplysninger følge med som del av handelen.

4. Cookies

Noen av våre websider kan eventuelt senere komme til å innholde cookies. Cookies er små tekstfiler som en webside sender til din datamaskin for å registrere online aktivitet. Cookies kan i så fall bli brukt på vår webside for å hjelpe til å gjøre din bruk av sidene og applikajonene mere persontilpasset, forbedre hvordan du bruker visse sider av websiden og applikasjonene. Du kan sette cookienen ut av funksjon ved å justere browser-innstillingen, men hvis du gjør det, kan enkelte funksjoner på siden komme til å bli dårligere.

5. Sikkerhet

Vi tar forretningsmessig ansvarlige skritt for å beskytte dine personlige opplysninger. Dette inkluderer å tilrettelegge prosesser og prosedyrer for å minimalisere uautorisert tilgang til eller utsendelse av dine opplysninger. Imidlertid kan vi ikke garantere at vi kan eliminere all risiko for misbruk av dine personlige opplysninger av inntrengere. Hold derfor alle passord til din konto eller dine kontoer på et sikkert sted og vis dem ikke til andre. Du må kontakte oss øyeblikkelig hvis du oppdager noen som helst uautorisert bruk av ditt passord eller annet brudd på sikkerheten.Oppslagtavler, chat-rom og andre sosiale områder som man får tilgang til gjennom våre websider er åpne for publikum. Du bør unngå å legge ut personlig informasjon på disse mediene, som kan identifisere deg eller andre. Vi har intet ansvar for å beskytte eller sikre informasjon du offentliggjør på disse områdene.

6. Barn

Vi forplikter oss til å ta foreldres bekymringer omkring bruk av deres personlige opplysninger på alvor. Vi ber besøkere på websidene som er under 15 år om få få foreldrenes tillatelse før de oppgir informasjon om seg selv.

7. Hvordan man avbestiller tjenesten

Hvis du ikke ønsker å motta mer markedskommunikasjon fra oss, ber vi deg vennligst følge en link fra en marketførings-epost og gå til registreringsområdet på websiden hvor du først registrerte deg og forandre på kommunikasjonsmulighetene. Alternativt, hvis du ikke har registrert deg på noen webside, ber vi deg sende oss en epost til unsubscribe@sotospeak.se med overskriften ”avbestill”.

8. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål, vennligst ta kontakt med vår kundeservice, detaljene står påhttp://sotospeak.se/spørsmål.Du har rett etter loven til å vite hvilke personlig informasjoner en organisasjon har om deg og hvordan den informasjonen håndteres. Hvis du vil vite hvilke opplysninger vi har om deg for øyeblikket, vennligst skriv til administration@sotospeak.se, og skriv adressen til websiden der du registrerte deg eller fikk tilgang til applikasjonen. Vi gjør oppmerksom på at vi kan be deg legitimere deg og eventuelt belaste deg med et mindre administrsjonsgebyr.