Kjøpsbetingelser

Lisens

Kjøpsgjenstanden er en lisens til å installere og bruke et bestemt språkkurs på en mobiltelefon. Lisensen er gyldig i 99 år. Lisensen er ikke overførbar og er bundet til ett telefonnummer. Lisensen kan flyttes fra en telefon til en annen så lenge nummeret forblir det samme.   

Programvaren er utformet for hjelpe individuelle brukere med å forbedre sine ferdigheter i målspråket. Programvaren leveres som en ferdig pakke. Lisensgiveren vil gjøre sitt beste med å rette eventuelle småfeil som vil kunne oppstå på mobiltelefoner som kan kjøre programmene. En liste over slike telefoner vil holdes så ajour som mulig på lisensgiverens hjemmeside (for tiden http://www.sotospeak.se).


Å forsikre seg om at kurset vil fungere.

Kjøperen oppfordres til å forsikre seg om at kurset fungerer på den valgte telefonen før kjøpet gjennomføres. For å kunne gjøre det, stilles en demo-version med et mindre antall øvelser i hvert kurs til disposisjon.  Demo-applikasjone er identiske med det komplette produktet med unntak av antall øvelser. Kjøperen oppfordres til å laste ned, installere og teste demoen før kjøpeprosessen innledes. 


Refusjons-policy

Kjøpet er underlagt norsk lov. Lisensgiveren tillemper "kjøpsloven" ved alle salg. Det innebærer at du har 14 dagers angrerett og få pengene tilbake, hvis du ikke har begynt å bruke produktet. For våre språkkurs innebærer det at du kan få refusjon så lenge du ikke har installert det på telefonen. Etter at du har installert det, er tilbakebetaling ikke lenger mulig.

Tilbakebetaling vil gjøres gjennom samme kanaler som den opprinnelige betalingen.

Krav om tilbakebetaling skal gjøres til

So to Speak
Trädgårdsgatan 3-5
452 31 Strömstad
Sweden

Ditt refusjonskrav må inneholde fakturanummer for kjøpet, ditt navn, adresse og kontaktinformasjon.

Overvåking av digitale registreringer

Lisensgiveren vil opprettholde en database over alle kjøpte lisenser og installerte applikasjoner og vil med jevne mellomrom kontakte serveren for å kontrollere at installasjonen er korrekt lisensiert. For kommunikasjon angående lisensen kreves det at lisenstageren (kjøperen) gir lisensgiveren korrekt e-postadresse. Registrering av denne e-postadressen gjøres gjennom den installerte applikasjonen.