So to Speak - perfekt uttale på       10 uker.

Å lære et nytt språk er mer krevende enn det trenger å være. Når vi lærer vårt morsmål, gjør vi det ved hjelp av hørselen. Skriving og lesing kommer når vi begynner på skolen, grammatikk når vi har gått der en stund. 

Mange mislykkes med å lære fremmende språk godt, for eksempel innvandrere med dårlig uttale på feil ordstilling. Oftest kommer det av at de begynner i feil ende. Man skal begynne med uttalen. Det er rett ende.

Den gamle forestillingen om at man ikke kan lære nye språklyder etter ti- tolvårsalderen har vist seg å være feil. Så å si alle kan det uansett alder.

I 1999 ble det gjennomført en opplæring som klart viser dette.

Bakgrunn: Det østlige Finmark har i mange hundre år vært møtested for fire språk, norsk, samisk, finsk og russisk. Det var derfor ikke unaturlig at Den samiske folkehøgskolen i Karasjok ble senter for utviklingen av en muntlig måte å lære språk på. Tradisjonelt hadde språklæringen i regionen vært muntlig basert og svært mange kunne lett hoppe mellom flytende norsk, flytende samisk og flytende finsk og i tidligere tider også flytende russisk. Med mer formaliserte og bokbaserte læreformer begynte dessverre ferdighetene i muntlig tilegnelse å glemmes.

Et samarbeid med skolen som strakk seg over flere år, ledet frem til et kurs i samisk på kassett (se referanse http://www.samer.se/3725) som viste seg så effektivt at skolen i 1999 ble sete for undervisning av en gruppe på 32 flyktninger fra Kosovo. Det var norsk de skulle lære, men metodikken var den samme. Denne ble finpusset og videreutviklet i klasserommene under en periode på 12 uker. Ved avsluttende test ble 20 vurdert som absolutt flytende i norsk og 12 som så å si flytende.

Undervisningen i klasserom ble forsterket ved hyppig bruk av en språkkafé i skolens lokaler hvor stedets innbyggere ble invitert – og kom i store antall – for å bli kjent med de nye menneskene som var kommet til bygda.

Videreutvikling:
Loggbøkene fra undervisningen dannet siden grunnlag for oppbygging av grunnkurs i flere språk med internett som plattform. Kjernen i denne muntlige fremgangsmåten er å bygge opp det som kalles simultan høreforståelse. Det er lett å forstå at dette må gjøres gjennom lytting, men det er også lett å glemme at uttaletrening nødvendigvis må bygge på de ”spor” som først dannes i hjernen ved intensiv og repetitiv lytting og at taletrening til rett tid og i rette doser siden forsterker dannelsen av et nytt, eget lydbibliotek i hjernen. Mer kommer naturligvis til under løpets gang, men dette er hovedsaken. Oversettelse kommer hele tiden. Skriving og grammatikk introduseres gradvis. Slik lærer barn morsmålet.

Det er vist (Millner) att oppbygging av kunnskap (kognitiv læring) er adskilt fra læring av motoriske ferdigheter, altså trening av muskler til å utføre bestemte bevegelser i bestemte rekkefølger – her; å trene opp taleorganene å snakke riktig. Derav følger viktigheten av å etablere lydstrukturen i hjernen før man begynner å trene den inn motorisk.

Etter internett kom mobiltelefonene og der er vi nå.
Mange smart-telefoner kan kobles opp direkte eller indirekte til flatskjerm TV-apparater, skrivebrett og videofremvisere, så brukermulighetene er mange og allsidige; som spårklaboratorier i skolene, lekselesningshjelp hjemme, språktrening overalt, når som helst...

 Fra demosiden kan man se hvordan dette virker.

Ta meg til Demo-nedlasting

Vitenskapen bak virker interessant. Jeg vil Vite mer.

Er det riktig at mange ikke kan høre forskjell på noen språklyder? Forklar mer for å Overbevise meg

At det handler om trening er viktig å vite. Du blir ikke utdannet i språket, du blir trent. Det er akkurat som i idrett. Det hjelper ikke å vite alt om tyngdeloven for å bli god i høydehopp. Du kommer ikke over listen hvis du ikke trener din kropp og din teknikk. Det kreves både muskelstyrke og koordination fra hjernen. Akkruat som muskler vokser når man trener dem, så forandres hjernen fysisk ved trening. Nye neuronveier skapes ved gjentatt bruk.

Vis meg en Liste med språk jeg kan lære

Kurset må være så lettilgjengelig at du kan komme i gang på noen sekunder. Det er blant annet derfor vi har bygget våre kurs som mobiltelefonapplikasjoner.

Screenshot

Våre applikasjoner er ikke i samme kategori som tusenvis av mobilapper som lærer deg noen få nyttige fraser, slik at du kan si "god morgen" og bestille brus eller öl eller kaffe på restaurant.

Hvert av våre kurs er utviklet for å lære deg språket fra grunnen. Det tar normalt 3-4 måneder med daglige studier, men etter kurset vil du kunne høre tydlig hva som sies på ditt nye språk, selv om det er ord du aldri har hørt før. Du vil ha en uttale som ligger nær de innfødtes. Ditt aktive ordforråd vil ligge på ca 700 ord. Det er nok for enkle samtaler, men du vil trenge å  lære mer for å bli helt flytende. Det kan du gjøre ved å lese bøker og aviser og blader, lytte på radio og TV, samt ved å prate med brukerne av språket. Du kommer til å lære fort  ettersom du har "kommet gjennom lydmuren" og kan oppfatte nye ord som dukker opp.

Fortsett til Demo-nedlastningen  eller til Kurslisten